c
NRMAL SADAN
(Provincial's House)


       
c

.....You are visiting the official web site of CMI Nirmal Province, Jagdalpur.....


KARUNYA DHAM
(Prayer House)
               
St. JOSEPH'S ASHRAM
Bhanupratappur
NIRMAL ARAM
Adawal
       
SAMANVAYA
THEOLOGICAL COLLEGE
(Under Prior General)


       
       
CENTERS OF THE PROVINCE

Copy Right©2010 CMI Nirmal Province Jagdalpur
CHAVARA  BHAVAN
Dugoli
       
HOUSES OF THE PROVINCE
SUMAN ASHRAM
(Aspirantsí House)

VINAYALAYA
(Novitiate)
ALPHONSA ASHRAM
Junavar
CHRIST BHAVAN
Rajendra Nagar
DEVDAN
Mardum
NIRMAL ASHRAM
Thellakom
NIRMAL FARM
Nelsanar
NIRMAL NIKETAN
Karli
PRERANA SADAN
Karpawand
SANGAM
MetgudaDesigned by Fr. Babu M CMI